عشق یعنی همه جا دنبالش رفتنخنده

                                                                                                          loveis following him anywhereزبان

/ 1 نظر / 2 بازدید
شاعر گمنام

اگر معشوق معشوق باشد باید رفت زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت