عشق، گذشته را پاک نمی کند، اما آینده را متفاوت می سازد. وقتی ما تصمیم می گیریم که به زبان اصلی عشق همسرمان سخن بگوییم و ابراز محبت کنیم،فضای عاطفی ای خلق می کنیم که در آن می توانیم کشمکش ها وخطا های گذشته را جبران کنیم.چشمکزبان

از کتاب (چگونه به ا و بگویم دوستت دارم )نوشته دکترگری چاپمن

 

/ 0 نظر / 2 بازدید