نامه چار لی چاپلین به دخترش

دل به زر و زیور نبند زیرا بزرگ ترین الماس این جهان آفتاب است و خوشبختانه این الماس برگردن همه می درخشد اما اگر روزی دل به آفتاب چهره ی مردی بستی ، با او یک دل باش . به مادرت گفته ام در این باره برای تو نامه ای بنویسد. او عشق را بهتر از من می شناسد و او برای تعریف یک دلی ، شاید شایسته تر از من است .می دانم که پدران و فرزندان ، همیشه جنگ جاودانی با یکدیگر دارند. با اندیشه های من ،جنگ کن دخترم. من از کودکان مطیع ،خوشم نمی آید.

به نقل از مجله شادکامی

/ 2 نظر / 2 بازدید
آیدا جون

======================================== =============###======##=======###====== =======#======##======##======###======= ======###=====#############==###======== ========##=####===========#####====###== ========###===================######==== ==###==##=======================###===== ===####===========================##=##= ====##====================###======###== ====#===================#######=====#=== ===##===================########====##== ===#=====####===========#######======#== ===#======###==============##========#== ===##===========================#===##== ===##==========================#====##== ====##=======================##====##=== =====##==####============####=====##==== ======##====##############=======##===== =======###=====================###====== ==========###===============###========= ============#################=========== ===================###================== ======================================== يوووووووهووووووو سلام . بدو