بانو!

می خواهم تودر شعرهای من باشی، هرچند که من تو را نمی خواهمخندهزبان

راستی آهنگ صدایت دل انگیز است ولی من این آهنگ را نمی خواهم گوش فرا دهمچشمکنیشخند

شوخی کردم تو بهترینیلبخندقلب

/ 2 نظر / 2 بازدید
لیلا

واييييي ديگه بابانوازاين شوخيانكنيا.