عشق یعنی ...

وقتی اون نیست با گل هاش صحبت کردنزبان

                                                                                                                love is talking to her plants while shes awayچشمک

/ 6 نظر / 2 بازدید
بی نهایت موفق

سلام دوست من، ممنون از اینکه لینکم کردی اگه منم می تونم کاری برات انجام بدم بگو. در ضمن من عاشق عکس ون یکادتم اگه یه جوری برام می فرستادی خیلی خوشحال می شدم. البته اگه امکان داره. موفق و پیروز باشی و شاد شاد شاد

جنتلمن

خاک پایت بوسه گاهم بود بس برسر راهت نگاهم بود و بس ای نگاهت تکیه گاه خستگی عشق تو تنها گناهم بود وبس عزیز اپم سرر بزنی خوشحالم میکنی[چشمک][گل] وب زیبایی دارید [چشمک] اگه با تبادل لینک موافقی بهم بگو ؟[گل][لبخند]

جنتلمن

خاک پایت بوسه گاهم بود بس برسر راهت نگاهم بود و بس ای نگاهت تکیه گاه خستگی عشق تو تنها گناهم بود وبس عزیز اپم سرر بزنی خوشحالم میکنی[چشمک][گل] وب زیبایی دارید [چشمک] اگه با تبادل لینک موافقی بهم بگو ؟[گل][لبخند]

mahmood

عشق یعنی انتظار و انتظار عشق یعنی هر چه بینی عکس یار عشق یعنی شب نخفتن تا سحر عشق یعنی سجده ها با چشم تر [گل][گل][گل][گل][گل][گل]

پسر نوح

[گل] عشق یعنی : به اونی که دوست داری هی تبریک بگی [چشمک] یلدا مبارک [نیشخند] [گل]

صنم

[گل][گل][گل] درود اگر گلی داده باشد![نیشخند]