عشق یعنی...

نه هر چی تو دوست داریگریه

                                                                                                         love is never quite what you thinkچشمک

/ 3 نظر / 2 بازدید
اشك قلم

وقاف حرف آخر عشق است آنجا كه نام كوچك من آغاز مي شود (قيصر امين پور) . [گل]

صنم

[گل][گل][گل] درود افسانه نازنين عجب![ناراحت]