سخاوت

تنها دار و ندارش را؛

بخشید،

اوه... چی؟

نگران نباش اندو خته اش را نه،

زبانش را!!

واه!

/ 3 نظر / 11 بازدید
روزنوشت

به نام اهورا مزدا، آیین چند هزار ساله چله،شب غلبه گرما بر سرما، شب تولد میترا فرشته نگهبان خورشید،شب پیروزی نور بر تاریکی بر ایرانیان ای وارثان کورش پیشاپیش مبار کباد [گل] [گل] [گل]