لیمویی

تیره ها قدر این رنگ را بدانند زیرا پوست بدنشان را یکدست تر نشان می دهد. هم لباس های ساده وهم شلوغ در این رنگ خوب از آب در می آیند. لیمویی به پوست های روشن هم بیشتر از رنگ صورتی می آید.

نباتی/ طلایی

برای همه خانمها توصیه می شودالبته کسانی که چاقند بهتر است به جای طلایی، سراغ نقره ای بروند. این رنگ ها اصولا درجنس های گوناگون دربازار پیدا می شوند واستفاده از دستکش وکیف  وکفش با آنها جلوه بیشتری دارد. در ضمن آرایشگر شما هم برای انتخاب رنگ موها قدرت بیشتری دارد. نامزدی هایی که میمهانان بیشتری   در آن حضور دارند، این رنگ را می پسندند.

نقرهای/ خاکستری

کمتر سراغ این رنگ می روند ولی باید بدانید که این رنگ این روزها  بیشتر مورد استقبال قرار گرفته اند.اگر از چهره ای ساده ومعصوم برخورداردارید سراغ این رنگ نروید. زیرا ملاحت را از چهره تان می گیرد.  

تصاویر زیباسازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست             www.bahar-20.com

/ 1 نظر / 2 بازدید
رضا

پيش پاي نو بهارم، بامن از گلها بگو ............ پشت پرچينهاي باغ از رقص بلبلها بگو......... از شميم عطر گلها زباغستان دل بگو ........ از شقايق هاي عاشق ، عطر سنبلها بگو ..... از غرور غنچه اميد و اين دلهاي وابسته بگو ....... با من از رگبار باران بيقراريهاي ابرها بگو ....... از تلاطمهاي دريا ، صبر ساحلها بگو ........ از پرپر شدن هزاران گل در اين خاک بگو ..... بازهم از ريشه جوشان اين گلها بگو ....... از لب خندان اشک شوق گلهاي سرخ بگو ..... کاروان گل رسيد ، از عشق محملها بگو ........... از گل محمدي که مي راند مرا تا خاطره بگو ...... از من و تو ، شعله جانسوز محفلها بگو ......... [گل]