با تو هستم افکار فضول.....

خواهشتن ؛این چند روز را تعطیل کن!

بگذار سکوت کنم. می خواهم عزاداری کنم.

بعلت تغییر شغل تعطیل است افکارم!

یا  ابا عبدالله رحمی به ما کن

فاصله ی این دنیا وآن دنیا ....

می دانم خوب می دانم

/ 0 نظر / 2 بازدید