تعجب نداره؟!

معجزه را می بینی؛ حرف هایم روی آنتن دفتر نقاشی پخش شد! آدمک نقاشی عذاب وجدان گرفت!

/ 2 نظر / 14 بازدید
روز نوشت

سلام دوست من بگو باز هم بگو بگذار آدمکها از درد وجدان بمیرند یا آدم شوند