تنها باد

* سایه شدم، و صدا کردم:

کو مرز پریدن ها ،دیدن ها؟ کو اوجِ(( نه من)) ، دره ی (( او ))؟

وندا آمد: لب بسته بپو.

مرغی رفت.، تنها بود، پر شدُ جامِ شگفت.

و ندا آمد: بر تو گوارا باد، تنهایی تنها باد!

دستم در کوهِ سَحَر (( او )) می چید.

و ندا آمد؛ و هجومی از خورشید.

از صخره شدم بالا در هر گام، دنیایی تنهاتر، زیباتر.

وندا  آمد؛ بالاتر، بالاتر١

آوازی از ره دور: جنگل ها می خوانند؟

وندا آمد: خلوت ها می آیند.

و شیاری زهراس.

و ندا آمد : یادی بود، پیدا، پهنه چه زیبا!

(( او )) آمد، پرده زِ هَم وا باید، درها هم.

وندا آمد: پرها هم.

٠ هشت کتاب،ص( ٢۵١ )

در کتاب شرقِ اندوه، با همه ی نثر های موزون وشعرهای پراکنده و رویا های هذیان مانند، گاهی سخن اوج می گیرد و زن و آهنگ و مهنی و ترتیبِ معنویِ کلام با هم، هم رنگ و هم دست می شوند و جلوه یخاصُی دارند و اما هنوز سپهری، خویشتن خویش را مطرح می کند:

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
شبیه خودم

چه جالب. منم همین دو ساعت پیش داشتم شعری از سهراب رو با خودم زمزمه میکردم که خیلی دوستش دارم و فکر میکنم با بقیه شعرهاش هم متفاوته: من سازم، بندی آوازم، برگیرم، بنوازم، بر سازم نغمه ی لا میزن، راه فنا میزن... مرسی از بابت این. من نشنیده بودمش.