با شما هستم...

خدا جان این شب ها وقت داری حر ف های مرا گوش کنی؟

ارادتمند: افسانه

/ 2 نظر / 2 بازدید
حامی

یادم میاد حال تورو دشتم و خدا گفت: می دانم اما بگو... باز هم بگو.. دوست دارم صدایم کنی... بگو...