تسلیت!!

 زن های شخصیت داستانم،

 از هر تیپی همه با هم دست یکی کردند!

کشتند قهرمان داستان را!

زیرا فهمیدند!خوب بودن به کلام شیرین نیست، به؛ به به تعریف و تمجید نیست  ...

 باید شخصیتی بسازم با مشورت زن های شخصیت داستانم.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید