عشق یعنی ...

همیشه حاضر بودن

                                                                                     چشمک                        love is  always being there

/ 5 نظر / 2 بازدید
صنم

[گل][گل][گل] براي ابراز احساسات لطيف [قلب]

همیشه بارانی

آینه پرسید که چرا دیر کرده است ...؟ نکند دل دیگری او را اسیر کرده است ... ! خندیدم و گفتم او فقط اسیر من است ... تنها دقایقی چند تاخیر کرده است . گفتم امروز هوا سرد بوده است ... شاید موعد قرار تغییر کرده است ... !؟ خندید به سادگیم آینه ، وگفت‌ احساس پاک تورا زنجیر کرده‌است ... گفتم از عشق من چنین سخن مگوی ... گفت : خوابی ، سال ها دیر کرده است . در آینه به خود نگاه می کنم . آه ... ! عشق تو عجیب مرا پیر کرده است ... راست می گفت آینه که منتظر نباش : او برای همیشه دیر کرده است.........

دفتر عشق

سلام دوست عزیز خوبی؟ شما رو به مناسبت بیست و چهارمین خزان زندگی ام به دفتر عشق دعوت میکنم منتظرم برقرار باشی و سبز.....[گل][گل][گل]

اشک قلم

عشق به دست آوردن هرآنچه خواستي نيست، عشق هر آنچه است که براي او از دست مي دهي. [گل]