پشت دریا ها

قایقی خواهم انداخت ،  

خواهم انداخت به آب.    

دور خواهم شد از این خاک غریب 

که در آن هیچکسی نیست که در بیشه عشق  

قهرمانان را بیدار کند.   

سهراب سهپری

/ 1 نظر / 2 بازدید
واهانا

عشق برتر از دوست داشتن است. دکتر واهانا[چشمک]