خبر مهم

از تمام دوستان

دشمنان

سران مملکتی

خبرنگاران

عکاسان

نویسنده ها

دعوت می کنم برای رونمایی کتاب( جشنواره از جنون تا مجنون) ... دوشنبه 31شهریور مکان فرهنگسرای سرو ساعت5  بعد از ظهر...

حتما سر ساعتچشمکنیشخندتششششششششششششریف بیآورید.

/ 0 نظر / 10 بازدید