فقط هذیان بود!

در تب 40 درجه گفت :

مرا دوست دارد،

ولی باور مکن

/ 1 نظر / 2 بازدید
سهراب

سلام حرفاتون داره یواش یواش طبع منو جاری میکنه: بامن از درد فراق وغم هجران میگفت آتش از سوختن خویش ودل وجان میگفت درتب 40درجه گفت که دوستم دارد... گرم تب بود وهمش یاوه هذیان میگفت