امامزاده صالح 1388

 خودش نفهمید ازش عکس گرفتمخجالت

/ 1 نظر / 2 بازدید
سارا شکری

مرهم دردم افسانه سلام و مرحبای مولایت باد .[گل] باز هم بانگارش مروارید وارت مرا به وجه آوردی.. بسی قابل تامل و تحسین برانگیز است نورچشمم. هیبت بوسه می زنم بر آن دست و قلم پرطمطراق ات.[ماچ] چناچه مقدور است قدم رنجه کن و خاک پای خویش را توتیای چشمم ساز و از پیک کلبه ام ( مهاجر تیره بخت) با نگاه رويايي و نظر زیبایت مسرورم کن.[گل] یاهو