زندگی

 ((عاشقانه هایم بوی رنگ می دهند

 در نقاشی هایم رنگ ها را کنار هم چیدم/ شد رنگین کمان

می بینی / اگر به دور دورها بروم/  یک روز باز خواهم گشت / واز نو زندگی را با تو شروع

خواهم کرد / فقط با تو ! بر من نخند من یک کودکم ))

/ 0 نظر / 2 بازدید