برایم سوال شده ؟

زندگی خوب یا بد،زشت یا زیبا

فقط دوستم داشته باش ای عزیزتز از جانمقلب

بیا مهربانانه کنار هم باشیم.

بیا از هم غافل نشویم!

این روزها! که تو نیستی دلم گرفته

برایم سوال شده من که عاشق تو و زندگیم و عاشق همه ی رنگهای خوب خدا وعاشق گنجشکان آوازه خوان!

پس چرا دلم بعد جوری گرفته سکوتم را نمی بینی؟

می ترسم من می خواهم در مهربانی تو گم شوم چون کودک نو پا

 من می ترسم! ازاین تنهایی!

/ 1 نظر / 2 بازدید
آمِد

خیلی زیبا بود بخصوص وقتی می دونی عاشق زندگی و او وهمه رنگهای خوب خدا و گنجشکهای آوازه خوان هستی اما تنهایی خیلی لرزوند مغزمو