با کلمه تلخ جمله بسازم

 بعضی آدم ها  زود تلخ می شوند. پس گوش هایم نمی شنود. بهانه ها را بهانه می کنند. پس تلخ تر از قهوه تلخ یا شکلات تلخ نباش تو در ذهنم نبودی.

 

/ 1 نظر / 2 بازدید