عشق یعنی ...

درست کردن یه آدم برفی درست به شکل اولبخند

                                                                                                                                          love is             making the snowman  look  like him

/ 9 نظر / 2 بازدید
اخذ مدرک دانشگاهی

تبدیل سوابق کاری و علمی به مدرک دانشگاهی معتبر [گل][گل][گل][گل][گل] با سلام و آرزوی توفیق سابقه کاری و علمی = مدرک دانشگاهی معتبر در جهان برای شما از دانشگاههای آسیا و آفریقا و آمریکا و اروپا در همه رشته های تحصیلی ( حتی رشته های علوم پزشکی ) مرتبط با سابقه علمی و کاری ، مدرک دانشگاهی اخذ خواهیم کرد. <<با این مدارک میتوانید ادامه تحصیل دهید>> مدارک شامل : اصل مدرک + ریز نمرات + تأییدیه آموزش عالی کشور مربوطه برای جزئیات بیشتر با ایمیل ذکر شده در تماس باشید. [گل][گل][گل][گل][گل] موبایل = 09144017470 تلفکس : 4416807-0411 با سپاس : عبدالهی university_iran@yahoo.com http://university-iran.persianblog.ir

محمدحسین آسایش

سلام اورا در ذهن ات بعنوان یک ادم واقعی بساز تا در واقعیت بعنوان ادم برفی . چون برفها زود آب می شوند [گل][گل][گل]

رضا

انا فتحنا لک فتحا" مبينا" آن چه که در لبنان و فلسطین در جريان است و جهان در بي تفاوتي به آن از حد خارج شده است ، ملتهاي آگاه و هوشيار با وجدان اين جهان بايد براي جلوگيري از ادامه اين تجاوز وقيحانه ا قدام کنند و همبستگي خود را با مردم فلسطین و لبنان اعلام کنند . بي عدالتي که مردم فلسطین و لبنان تحمل مي کنند برخشم آنها عليه سياست هاي بين المللي و استکبار جهاني مي افزايد ....................[گل]

رضا

نصر من الله و فتح قريب در پايان هر مبارزه و نبرد حق بر باطل پيروز خواهد شد ..، ديروز با خود فکر ميکردم پيشرفت علم و تکنولوژي گا هي اوقا ت چقدر به ضرر جامعه بشريت شده است چرا که ا سباب سوء استفاده زور گويان و ستمکاران گرديده است . آيا سراغ داريد در طول دوران بشريت از انسا نها و کشورهاي زورگو و متجاوز به نيکي ياد شده با شد ؟ براي مثال ما ايرانيان در طول تاريخ چندين بار مورد تجاوز اينگونه زورگويا ن قرار گرفته ايم ...از اسکندر و قوم مغول ( چنگيز ) تا .......صدام ....بکدامين گناه جوانان وطن ما ن را اينگونه قربا ني نمود ند ؟ از نظر قوانين بشريت نيز اين حرکت دد منشانه ي کشور اسرائيل و حاميان آن محکوم است و هيچ گونه توجيهي بغير از غرايض حيواني ندارد . آيا زمان خاتمه دادن به زورگويي ستمکاران فرا نرسيده است ؟[گل]

رضا

نصر من الله و فتح قريب در پايان هر مبارزه و نبرد حق بر باطل پيروز خواهد شد ..، ديروز با خود فکر ميکردم پيشرفت علم و تکنولوژي گا هي اوقا ت چقدر به ضرر جامعه بشريت شده است چرا که ا سباب سوء استفاده زور گويان و ستمکاران گرديده است . آيا سراغ داريد در طول دوران بشريت از انسا نها و کشورهاي زورگو و متجاوز به نيکي ياد شده با شد ؟ براي مثال ما ايرانيان در طول تاريخ چندين بار مورد تجاوز اينگونه زورگويا ن قرار گرفته ايم ...از اسکندر و قوم مغول ( چنگيز ) تا .......صدام ....بکدامين گناه جوانان وطن ما ن را اينگونه قربا ني نمود ند ؟ از نظر قوانين بشريت نيز اين حرکت دد منشانه ي کشور اسرائيل و حاميان آن محکوم است و هيچ گونه توجيهي بغير از غرايض حيواني ندارد . آيا زمان خاتمه دادن به زورگويي ستمکاران فرا نرسيده است ؟

صنم

[گل][گل][گل] اگر آفتاب بي وفايي او آدم برفي مرا آب كرد چه؟! [نیشخند]

ابوذر اکبری

توئی تو پیله ی وحشت همیشه وقتِ تنهائی همیشه خیسِ از مرداب همیشه بکرِ هر جائی توئی تو خاک و حماسه نه پنهون کردنت راسه تو رو میشه پریشون کرد همیشه آسه و آسه ستاره گیرِ قسمت بود تو اما در پیِ دیدار غرور تو هماوردی برای آخرین پیکار صدات رو تو دلم دیدم به وقتِ غصه ها چیدم کمک کن این نفس با هم از این آشفتگی سیرم [دست][گل][بغل]