شو نه هایم

 سرش را بر روی شونه هایم گذاشت گفت: قلبم به درد آمد وقتی خاطرات کودکیم را دزدید!

 بچه که بودم فکر می کردم دزد ها فقط لباس سیاه بر تن می کنند.

گفتم: مطمین باش  یک روز دزدی خاطراتش را خواهد دزدید.

گفت:

/ 0 نظر / 2 بازدید