سیاه

پله ها در ذهنم نقش بستند.

تو سقوط کردی

در تصویر نقاشی!

چشمانت بسته بود.

عابر عبور کرد از خیابان

ماشین ها

از پیاده روها

ذهن سیال تو می چرخد در لابه لای شهر؛

پُردود وسیاه

90/7/24

/ 1 نظر / 10 بازدید