عشق یعنی...

زیر ستاره ها چادر زدنزبان

                                                                                                              love is camping under the starsتعجب

/ 1 نظر / 2 بازدید
شاعر گمنام

سلام مهربون زیر ستاره ها چادر بزن و نظاره کن تا محو قدرت پروردگارت شوی.